brianmichaelbendis:

Blow Up - Shintaro Kago

(Fuente: valqiria8)

likeafieldmouse:

Francis Alys - Sometimes Making Something Leads to Nothing (1997)

" No soy tu presente, tu futuro ni tu pasado, soy un instante y parpadeaste. "

- Christian Guerrero. (via aveliteraria)

(Fuente: mrkingnothing)

(Fuente: zombiesmouth)

artesany:

Piñatas

artesany:

Piñatas

(Fuente: nuestralibertad)